Menu

VÝBĚR fotek z realizace

 

 


LC k Lavečce

lesní cesta 3,2 km katastr Hostěnice, 22 propustků, 35 svodnic, objednatel: Lesy ČR

Obrázků: 15

ČOV Zaječí - kanalizace a komunikace

Obrázků: 30

MdB Lidická - demolice,kanalizace,komunikace

demolice garáží, skladů a dílen + kanalizace a komunikace

Obrázků: 30

Terenní úpravy VÚT

Obrázků: 18

Brno, Ečerova-Kuršova

Bezbariérové chodníky v křižovatkách Ečerova-Kuršova

Obrázků: 18

Brno, Laštůvkova a Kamechy

"Šlapáky" pro chodce

Obrázků: 6

Brno, Tichého 16

Odstranění vhkosti ve sklepních prostorách budovy

Obrázků: 18

Brno, Tuřanka 111c

Parkoviště

Obrázků: 15

Demolice Jimramov

Demolice části budovy - strojní a ruční

Obrázků: 12

Obchodní centrum Lanškroun

Zpevněné plochy a parkoviště

Obrázků: 21

ZŠ Předklášteří

Zpevněné plochy, obrubníky, dlažba, palisády včetně finálních terenních úprav

Obrázků: 18